FORGOT YOUR DETAILS?

Çölyaklı mı Doğarsınız Yoksa Sonradan mı Olursunuz?

Çölyak hastalığının çeşitli kalıtımsal ve çevresel etkenlerin sebep olduğu karmaşık bir patolojisi vardır.

Genetik faktörler

Çölyak hastalığının aile için- de görülmesi genetik bir bile- şeni olduğunu göstermiştir. Çölyaklıların aile fertlerinin bu hastalığa yakalanması genel nüfusa oranla yaklaşık on kat daha olasıdır. Ancak genetik yat- kınlığa katkıda bulunan genlerin hangileri olduğu günümüzde tamamiyle bilinmemektedir. En anlaşılan etmenler organizmaya yabancı olan molekülleri “tanı- yan” genlerin bileşimi olan insan lökosit antijeni (HLA) sistemine aittir. HLA-DQ2 ve/veya DQ8 genotürleri çölyaklıların büyük bir çoğunluğunda (en az yüzde 95’inde) bulunmaktadır. Ancak HLA-DQ2/DQ8’in tek başına var olması bu hastalığın varlığına işaret etmez. Aynı genler sağlıklı deneklerde de yüksek oran- 3 da (genel nüfusun yüzde 20 ile 30’unda) bulunmaktadır.

Çevresel faktörler

Çölyak hastalığını çevresel unsuru beslenme sırasında glütene maruz kalınmasıdır.

TOP