FORGOT YOUR DETAILS?

Çölyak Hastalığı ve Çölyak olmayan Gluten Hassasiyeti için Glutensiz Diyet Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu glutensiz diyetin temelini anlamak için tasarlanmıştır. Diyetin tüm alanlarına bu kılavuz değinmemiştir. Bu çölyak hastalığı, dermatitis herpetiformis ve çölyak olmayan gluten hassasiyeti olarak yeni tanılanmış kişiler için temel referans aracı olarak kullanılabilir. daha detaylı bilgi için glutensiz diyette bilgili olan diyetisyene danışın ve bu kaynağın son kısmında bulunan websitelerine gidin.

 “gluten ile ilgili rahatsızlıklar” terimi çölyak hastalığı, dermatitis herpetiformis ve çölyak olmayan gluten hassasiyeti dahil gluten sindiriminden doğan tüm koşullara karşılık gelir. Çölyak hastalığı çocuklar ve yetişkinleri etkileyen kronik otoimmün hastalığıdır. Dermatitis herpetiformis çölyak hastalığının cilt manifestasyonudur. çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis olan kişiler gluten içeren gıda yediğinde immün yanıtı ince bağırsakta viliye zararı tetikler. Sonuç olarak gıda ve bileşenleri düzgün şekilde emilemez. Gıda da az miktarda gluten çölyak hastalığı, ve dermatitis herpetiformis olanları etkiler ve sağlık problemlerine neden olur. Bir semptom mevcut olmasa bile ince bağırsağa zarar meydana gelebilir.

 Çölyak olmayan gluten hassasiyeti birçok semptoma sahip glutene immün yanıttır. Tam nedeni bilinmemektedir. Çölyak olmayan gluten hassasiyetinin ince bağırsağa zarar içerdiğine inanılmamasına rağmen gluten diyetten çıkarılmalıdır.  

 Gluten belirli tahılları buğday, arpa, çavdar ve türevlerinde bulunan belirli tür protein jenerik adıdır.  Kavuzlu buğday, irmik, durum ve tritikale gıda ürünlerinde bulunan bazı diğer gluten içeren tahıl ürünlerine örnektir.  

 Doğal olarak glutensiz tahıl ve unları seçin, örnek pirinç, manyok, mısır (darı), soya, patates, tapyoka, fasulye, sorgum, kinoa, darı, karabuğday, ararot, amarant, tef, keten, chia, yuka, ve fındık unları.

 Araştırmalar saf kontamine(bulaşma) olmayan yulafın (en fazla ½ fincan kuru yulaf günlük) çölyak hastalığı olan kişilerin tolare ettiğini göstermiştir. 

 Özel olarak etiketli glutensiz kontamine (bulaşma)  olmayan yulafa bakın.

 Diyetinizde gluten içermeyen yulaf ilave edilmeden önce bir doktor veya diyetisyene danışın ve düzenli olarak glutensiz diyetinizi izleyin.

 Bu gluten içeren tahıllardan türeyen aşağıdaki tahıllar ve bileşenler diyetten çıkarılmalıdır:

•           Buğday

•           Arpa

•           Çavdar

•           Tritikale, buğday ve çavdar çapraz melezi

TOP